vilka är vi?

vårt arbete

Lambarö boendeförening arbetar för en god boendemiljö på Lambarö och vill särskilt slå vakt om de speciella behov som uppstår i och med att vi bor på en ö utan fast landförbindelse. Föreningen vill även bevaka och främja gemensamma intressen för medlemmar­na i deras egenskap av ägare så väl som nyttjare av fastigheter på ön

Avsaknaden av en bro är som mest påtaglig under januari och februari. Men tack vare en god sammanhållning och många hjälpsamma grannar så har man kunnat dagspendla till och från ön året runt. 

Isen

Under sommaren 2020 så kommer det att läggas ut en bubblare på botten mellan ön och fastlandet i syfte att hindra isbildning. Tack vare detta så slipper vi bryta isränna mellan ön och fastlandet i framtiden.

Besök Lambarö

Lambarö är en fantastiskt fin plats i ett unikt läge. Vi vill gärna bjuda mer på Lambarö. Det är dock få utomstående som söker sig hit. Besök gärna ön för en rundvandring, picknick eller grillkväll på vår badplats vid den sydöstra udden.